Nincs termék a kosárban.
Kosár 0
Filter by Kategórie produktov
80 kg felett
80 kg-ig
Akciók és kedvezmények
Alacsony energiatartalmúitalok
Archív
Diétás étrendek
Étrend fogyáshoz 12 hétre
Étrend fogyáshoz 14 napra
Étrend fogyáshoz 28 napra
Étrend fogyáshoz 3 hétre
Étrend fogyáshoz 6 hétre
Étrend fogyáshoz 8 hétre
Jedalnicek na chudnutie 4 tyzdne + 1 tyzden zadarmo
Étrendkiegészítők
Fehérjetartalmú ételek
Fehérje kásak
Fehérje koktélok
Főételek
Köretek és protein kenyér
Levesek
Levesek
Protein édességek
Protein koktélok
Pudingok és smoothiek
Sós ropogtatnivalók
Gluténmentes élelmiszerek
Kedvezményes csomagok
Kiegészítők
Laktózmentes élelmiszerek
Limitált kiadás
Moringa teák
NutriFood Keto újdonságok

Személyes adatok védelme

Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat rögzítenek, és hogyan használják fel ezeket az adatokat.

A bizalom az alap számunkra

Weboldalunkat anélkül használhatja, hogy meg kellene adnia személyes adatait. Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink magánéletének védelme mellett, ezért csak olyan személyes adatokat használunk fel, amelyekre feltétlenül szükségünk van. Egyes esetekben azonban, pl. pályázaton nyeremény küldése, piackutatás keretében megkeresés, hírlevél iránti érdeklődés, vagy az eshop.nutrifood.company webáruházon keresztül történő termékek rendelése, telefonos vagy online tanácsadás kénytelenek vagyunk tájékoztatást kérni Öntől, beleértve az Ön személyes adatait is.

A nyeremény pályázók részére történő átadását az általunk felhatalmazott harmadik személyek végezhetik. Esetünkben a személyes adatok feldolgozását közvetítőre (azaz arra a személyre, aki a nyertesek személyes adatait az üzemeltető nevében, az üzemeltetővel egyeztetett mértékben és feltételekkel kezeli) bíztuk meg, amely a BeeContent cég. s.r.o., azonosító: 52686311.

Bármikor kérheti tőlünk, hogy távolítsuk el adatait adatbázisunkból, és ne használjuk fel marketing célokra. Teljes mértékben tiszteletben fogjuk tartani döntését.

Cookies 

Az elmentett sütik is törölhetők. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, mérlegelje, hogy előfordulhat, hogy a weboldalunk által kínált interaktív funkciók kevésbé lesznek használhatók, vagy egyáltalán nem fogja tudni használni őket.

A személyes adatok védelmének elvei – bevezető rendelkezések

1.1. Az üzemeltető a NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, azonosító: 50137433, A cég a Pozsonyi I. Kerületi Bíróságon van bejegyezve, Sa szekció, ügyszám: 6710/B.
1.2 Személyes adatok: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, IP cím, sütik, 16. életév betöltésével kapcsolatos információk.
1.3 A www.nutrifood.company és az eshop.nutrifood.company weboldal üzemeltetője. mint a Személyes adatok kezelője ezúton tájékoztat a Személyes adatok kezelésének módjáról és mértékéről, ideértve a Résztvevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (az 1.4 A Személyes adatok kezelése során az Üzemeltető az alábbi jogszabályok szerint jár el:
1. törvény 1. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: Szt.),
2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: rendelet)
3. Egyéb érintett általános jogszabályok.
1.5 A Résztvevő az a természetes személy, aki a www.nutrifood.company és az eshop.nutrifood.company weboldalt internetes böngészőben megjeleníti, és önkéntesen kitölti a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást kérő űrlapokat – legyen szó megrendelőlap kitöltéséről vagy hírlevélre való feliratkozásról. , vagy a BMI kalkulátor kitöltése, vagy versenyeken való részvétel.
1.6 Személyes adatok védelméért felelős biztos: A Rendelet szerint az Adatkezelő az Áht. 37 Szabályzat elnevezésére az ún személyes adatok védelméért felelős biztos. Az adminisztrátor által kijelölt személyes adatok védelmével foglalkozó biztos a BeeContent s.r.o., IČO: 52686311, a Pozsonyi I. Kerületi Bíróságon bejegyzett, Sro szakasz, 141450/B ügyszám. E-mail: [email protected], +421948 17 27 18.

A személyes adatok feldolgozásának céljai és időtartamai

2.1 Résztvevő a NUTRI a.s. e-mail oldalainak kitöltésével vagy elküldésével. pontjában foglaltakkal kijelenti, hogy a törvénynek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető személyes adatait, különösen a fent felsorolt és/vagy az Üzemeltető tevékenységéhez szükséges személyes adatait kezelje és tárolja, és azokat valamennyi információs rendszerében feldolgozza. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint kezeli és selejtezi.
2.2 A Résztvevő ezt a hozzájárulást határozott időtartamra adja meg az Üzemeltetőnek, amíg a Résztvevő személyes adatai kezelésének célja megvalósul, kivéve, ha jelen alapelvek másként rendelkeznek.
2.3 Az Üzemeltető az adatkezelés céljának teljesítését követően haladéktalanul megsemmisíti a Résztvevő személyes adatait. A Résztvevő a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. A hozzájárulás a Résztvevő hozzájárulása visszavonásának Üzemeltetőhöz történő eljuttatásától számított 1 hónapon belül lejár.
2.4 Az Üzemeltető a személyes adatokat a következő célokra kezeli:
a) a szerződés vagy az ahhoz kapcsolódó egyéb kötelezettség teljesítése és szolgáltatásnyújtás,
b) jogszabályi és jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségek teljesítése (így különösen számviteli, adózási, irattári, közigazgatási hatósági, rendőrségi, bírósági, stb. együttműködés), mindaddig érvényes, hogy: i. az adóbizonylatot a szerződés megszűnésétől számított 10 évig megőrzik: ii. törvény alapján számviteli bizonylatokat. Az Üzemeltető és a Résztvevő közötti szerződéskötés évét követő évtől számított 10 évig megőrzi a számvitelről szóló 563/1991.
c) az Üzemeltető jogos érdekei, a jogok védelme és a törvény által védett érdekek
d) az Üzemeltető szolgáltatásainak marketing és üzleti ajánlatai: általános üzleti ajánlatok küldése termékekről és szolgáltatásokról, egyedi ajánlat, kérdőívek küldése, sütik.

A személyes adatok és a feldolgozásra vonatkozó információk védelme

3.1 Amennyiben a Résztvevő nem adja meg Személyes adatait, az Üzemeltetővel szerződést kötni és/vagy számára az ebből eredő szolgáltatásokat nem lehet biztosítani. Ebben az összefüggésben a személyes adatok az Üzemeltető meghatározott szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához szükségesek.
3.2 A II. cikkben meghatározott határidők lejártát követően. Az Üzemeltető törli vagy anonimizálja a Személyes adatokat.
3.3 A Résztvevő csak a valós és pontos Személyes Adatokat köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani. A Résztvevő felelős a megadott Személyes adatok helyességéért, pontosságáért és valóságtartalmáért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a megadott adatok helyességéért.
3.4 Az üzemeltető mindent megtesz a jogosulatlan feldolgozás megakadályozása érdekében.
3.5 Az Üzemeltető jogosult a Résztvevő Személyes Adatait harmadik félnek átadni, a következő célokra: rendelési folyamat befejezése, áruk kiszállítása (ez egy szállító cég), üzletküldés, ügyfél-elégedettség értékelése, (ezek az Üzemeltető részére Rendszert szállító társaságok, amelyeken keresztül Üzemeltető kezeli ügyfelei kéréseit), panaszok feldolgozása, új ügyfél regisztrációja.
3.6 A személyes adatokat elektronikus formában kezeljük és kezeljük.

A Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

4.1 A Résztvevő jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban:
1. a) hozzáférést kérni az Üzemeltetőtől személyes adataihoz;
2. b) a megadott Személyes adatok helyesbítésére;
3. c) a megadott Személyes adatok törlésére;
4. d) a Személyes adatok kezelésének korlátozása;
5. e) panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál;
6. f) a személyes adatok más adatkezelő részére történő továbbításának joga;
7. g) a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga;
8. h) a hozzájárulás visszavonásának joga.
4.2 Az üzemeltető a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles válaszolni.

Az üzemeltető nyilatkozatai:

5.1 Az üzemeltető kijelenti:
a) hogy a személyes adatok kizárólag az ezen alapelvekben meghatározott célból szerezhetők be,
b) gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kizárólag a gyűjtésük céljának megfelelő módon kezeljék és használják fel, és azokat ne kapcsolja össze más célból szerzett személyes adatokkal,
c) a személyes adatokat a jó erkölcs betartásával kezeli, és úgy jár el, hogy az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak ne mondjon ellent, és azokat ne kerülje meg,
d) hogy az érintett beleegyezését ne kényszerítse vagy szabja feltételhez az általa létesített szerződéses jogviszony, szolgáltatás, áru vagy kötelezettség visszautasításának veszélye.

Záró rendelkezések

6.1 A Személyes adatok kezeléséből eredő minden jogviszonyra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó, függetlenül attól, hogy azokhoz hol fértek hozzá. A magánélet védelmével kapcsolatban a Résztvevő és az Üzemeltető között felmerülő vitákat az illetékes szlovák bíróságok döntik el.
6.2 Az érintett személynek joga van kapcsolatba lépni a Személyes Adatvédelmi Hivatallal (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
6.3 Jelen Alapelvek 01.01-én lépnek hatályba. 2021

Google Analytics

“Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc. internetes elemző szolgáltatása. (“Google”). A Google Analytics az ún „Cookie-k”, szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának Ön általi elemzését. A süti által a weboldal használatáról generált információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére használja fel, hogy a weboldal üzemeltetője számára jelentést készítsen az azon végzett tevékenységekről, valamint a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat hozzon létre.

A Google ezeket az információkat harmadik feleknek adja át, ha ilyen kötelezettség a törvényből ered, vagy ha harmadik feleket felhatalmazott ezen adatok feldolgozására. A Google nem társítja az Ön IP-címét az általa tárolt egyéb adatokhoz. Megakadályozhatja a cookie-k telepítését a böngésző beállításával; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

Az oldal használatával Ön beleegyezik a Google által Önről szerzett adatok fent leírt módon történő, a fenti célból történő feldolgozásához.”

Ha a Google AdSense, a Google hirdetési szolgáltatása hirdetéseket (szöveges hirdetéseket, bannereket stb.) jelenít meg ezen a weboldalon, akkor böngészője a Google vagy harmadik fél által küldött cookie-t tárolhat. A Google vagy harmadik felek által tárolt cookie-fájlokkal kapcsolatos információkat rögzítik, gyűjtik és elemzik. Emellett a Google AdSense ún “WebBeacons” (kis láthatatlan grafika), amelyekkel olyan egyszerű tevékenységeket lehet rögzíteni, gyűjteni és értékelni, mint például a webhely forgalma.

A Cookie és/vagy WebBeacon által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, ahol tárolják. A Google az így kapott információkat arra használja fel, hogy kiértékelje, hogyan használja a webhelyet az AdSense hirdetései tekintetében. A Google ezeket az adatokat harmadik feleknek is átadhatja, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik feleket felhatalmazott ezen adatok feldolgozására.

Az Ön IP-címét a Google nem fogja társítani a Google által tárolt egyéb adatokkal. Megakadályozhatja a cookie-k tárolását a merevlemezén és a WebBeacons megjelenítését. Ehhez módosítsa a böngésző beállításait “nem fogadja el a cookie-kat” (Internet Explorerben lépjen az “Extrák/Internetbeállítások/Adatvédelem/Beállítások” menüpontra. A Firefoxban lépjen az “Extras/Settings/Privacy/Cookies” menüpontra). . A Google személyes adatok védelméről a Google Analytics webhelyén talál további információt.

Akciók

Tanácsadóiroda akciói

Nézze meg akcióionkat és kedvezméyeinket, amelyeket egyes irodáink kínálnak.

Eshop akciók

Nézze meg akcióinkat és kedvezményeinket termékeinkre és csomagjainkra eshopunkban.